juli 2017 arkiv

Innegården – Några trivselregler – Svea Ett och Svea Två

Innegården Lekplatsen är främst avsedd för våra barn. Föräldrar måste tillse att barnen inte missbrukar den utan att den lämnas i samma skick som innan. Leksaker plockas in, bänkar ställs tillbaka, skräp läggs i papperskorgar. Sprid inte ut grus/sand på gräsmattor eller “lek-asfalt”. Undvik bollspel och cykling. Styrelserna får då och då klagomål på barn …

Fortsätt läsa