mars 2017 arkiv

Elinstallation i hobbyrum och gym

Ny funktion på lampor i hobbyrum och gym För att förhindra att lampor lämnas tända längre tid när ingen är i lokalerna har vi infört automatfunktion. Man kan tända lamporna som förut, men om ingen rör sig i lokalerna på 20 minuter så släcks lamporna. Efteråt tänds dom automatiskt när någon kommer in i lokalen. /Styrelsen

Skadedjur på innegården – Status

Hur bekämpa råttorna? Idag har vi haft besök av Anticimex som presenterade sitt förslag till bekämpning. Förslaget var en giftfri men elektrisk metod att döda råttor. Förslaget innebär en rätt stor kostnad för både Svea Ett och Svea Två under de tre år som minimiavtalet löper. Respektive styrelse skall nu skyndsamt undersöka om detta förslag …

Fortsätt läsa

Åtgärder efter garantibesiktning

Idag läggs meddelande i alla postboxar och mejl skickas till alla medlemmar som anmält mejl-adress. Meddelandet berättar hur och när åtgärder sker. /Styrelsen, Björn

Hissen Karlslundsvägen 13 trasig (nu OK)

Felanmält till Schindler ca kl 10.50 /Styrelsen, Björn

”Blå blipp” till garageporten funkar inte!

Felet anmält till Driftia 21 februari Driftia har undersökt felet och meddelar (28 februari) att entreprenör är på väg. Använd den normala metoden: trådlös garageöppnare. /Styrelsen